LEAD.ME

W sytuacjach, w których chcemy skierować działanie do uczestnika będącego np. instalatorem lub wykonawcą, możemy pomóc mu pozyskiwać nowe zlecenia w zautomatyzowany sposób. To innowacyjne narzędzie, które znacząco ułatwia proces pozyskiwania leadów. Dodatkowo zaangażowani uczestnicy mogą być premiowani, uzyskując priorytet w przyjmowaniu zleceń.

DLA KOGO:

  • Instalatorzy
  • Wykonawcy
  • Monterzy
  • Technicy
  • Konsumenci

DZIAŁANIE:

Konsument wypełnia formularz i zgłasza potrzebę zlecenia. To następnie trafia na specjalną „giełdę”, gdzie widzą ją odpowiedni uczestnicy. W obrębie zamkniętego systemu podsyłają wycenę, akceptują zlecenie, wykonują je, dokumentują i otrzymują feedback.