LEVEL.UP

Golden Arrow Award for Verbum SA

Tam gdzie pojawia się potrzeba dostarczenia edukacji lub onboardingu tam sprawdza się Level.Up. W przeciwieństwie do długich i nudnych e-learningów, wykorzystuje metodę microlearningu, dzieląc wiedzę na niewielkie porcje. Gra edukacyjna Level.Up zapewnia natychmiastowy feedback i premiuje zaangażowanie uczestnika, nagradzając go nawet za błędne odpowiedzi.

DLA KOGO:

  • Przedstawiciele handlowi
  • Sprzedawcy, doradcy handlowi i techniczni
  • Konsumenci
  • Pracownicy firmy

DZIAŁANIE:

Trwająca kilka tygodni rozgrywka, w której wiedza dostarczana jest w formie niewielkich porcji. Następnie ta wiedza jest weryfikowana przez proste testy. Dzięki temu uczestnik skupia się na danym tygodniu i łatwiej przyswaja materiał.