LOYALTY
GAMES

Tradycyjne programy oferują dość linearne doświadczenie, w którym liczy się transakcja. To zdecydowanie zbyt mało, by mówić o budowaniu prawdziwej lojalności. Dlatego zdecydowaliśmy się przełamać ten schemat i stworzyć coś zupełnie nowego.

GRY LOJALNOŚCIOWE

To projekty, w których oferujemy pełną gamę interakcji, prowadzących uczestnika do sukcesu. Głównym celem jest uwolnienie pełnego potencjału biznesowego i budowanie silnej więzi między człowiekiem a marką, również w segmencie B2B.

Gra pozwala na bieżąco poznawać uczestnika i w elastyczny sposób dostosowuje się do jego możliwości. Możemy docierać do mniejszych, a bardziej lojalnych osób. Bo nie zawsze   najbardziej lojalny uczestnik jest tym, który płaci najwięcej.

Jak to osiągamy?

  • Tworząc nielinearne doświadczenie klienta, dające spektrum możliwości
  • Dostarczając zróżnicowane mechanizmy interakcji, w tym wiele nie powiązanych z transakcją
  • Aktywizując indywidualnie potencjał uczestników poprzez segmentację i profilowanie
  • Angażując poprzez atrakcyjną formę i wygodne, intuicyjne rozwiązania z zakresu IT

Wszystko po to, by stworzyć środowisko, w którym gracz-uczestnik może podejmować różne decyzje, a wszystkie te interakcje wiążą się z natychmiastowym feedbackiem i przybliżają go do benefitów. Kończymy z opieraniem wszystkiego na wymogu transakcji!

Nie tworzymy 1 programu dla 1000 uczestników, tylko jedno narzędzie pozwala stworzyć 1000 programów dla 1000 osób.

Dzięki wiedzy o zachowaniu uczestnika jesteśmy w stanie maksymalnie personalizować doświadczenie i wyzwalać emocje, co przekłada się na budowanie indywidualnej wartości dla uczestnika. Nasze światy gry są światami pełnymi zróżnicowanych interakcji marketingowych.
Właściwie, my już to zrobiliśmy
W naszych najnowszych projektach stawiamy na budowanie lojalnościowych ekosystemów, które pozwalają uczestnikom na pełny rozwój i związują go z marką. Bo gra lojalnościowa nie musi być fabularną rozgrywką czy opierać się tylko na storytellingu.
Nasze rozwiązania mają przede wszystkim
dostarczać wartości, dawać doświadczenie
i zapewniać możliwości.