Relacje inwestorskie

AKCJONARIAT

Znajduje się tu szczegółowy wykaz podziału kapitału w MPL Verbum S.A., który jednocześnie oznacza wynikający z tego podział głosów w spółce. Szczegóły struktury znajdują się poniżej.

Akcjonariat Spółki MPL
Verbum
po emisji akcji serii C
Liczba
akcji
Oznaczenie
serii
Udział %
w akcjonariacie
Kapitał
zakładowy
Liczba
głosów
na akcję
Liczba
głosów
ogółem
Udział %
w głosowaniu
Marcin Katański 590000 A 46,29% 59 000,00 zł 2 1721550 49,98%
537000 B 53 700,00 zł 1
4550 C 455,00 zł 1
Tadeusz ZIeliński 410000 A 32,03% 41 000,00 zł 2 1193000 34,64%
373000 B 37 300,00 zł 1
Relationship
& Marketing
Investment
Sp. z o.o.
90000 B 3,68% 9 000,00 zł 1 90000 2,61%
Pozostali inwestorzy 439894 C 18,00% 43 989,40 zł 1 439894 12,77%
Razem: 2444444 n.d. 100% 244444,40 zł n.d. 3444444 100%