Relacje inwestorskie

SIEDZIBA SPÓŁKI I ADRES DO KORESPONDENCJI:

MPL Verbum S.A.
ul. Szelągowska 45a
61-626 Poznań
NIP: 778-12-26-405

Sąd Rejonowy w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer KRS 0000372990

Kapitał Zakładowy / Initial capital: 244 444,40 zł.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA RELACJE INWESTORSKIE:

Janna Rajewska

JOANNA RAJEWSKA

Członek Zarządu

t. +48 504 285 496
joanna.rajewska@verbum.com.pl