Relacje inwestorskie

WALNE ZGROMADZENIA

Naczelny organ spółki, stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących MPL Verbum S.A. Poniżej znajdują się informacje oraz materiały powiązane z ostatnim walnym zgromadzeniem.